Crown1012滲透劑-第二步驟

Crown1012滲透劑-第二步驟

產品說明

使用於非破壞性檢測探傷劑的第二步驟,將滲透性液體塗抹在須測試的工件上

低氯及含硫溶劑

規格

 產品編號            淨重           

 C-1072            240g